ชุดแต่งรอบคันmitsubishi new lancer evo8 มี4ชิ้น/มีกันชนหน้า1ชิ้น/มีกันชนหลัง1ชิ้น/มีชายข้างL/R2ชิ้น/งานไฟเบอร์เกรดA/งานดิบไม่ทำสีชุดละ7500/งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละละ16500/รับประกันสี2k1ปีชุดแต่งรอบคันmitsubishi new lancer_3_1 EVO-8 ชุดแต่งรอบคันmitsubishi new lancer_1_1 ชุดแต่งรอบคันmitsubishi new lancer_2_1 - Copy