ชุดแต่งรอบคันsonata มี4ชิ้น มีกันชนหน้า1ชิ้น มีกันชนหลัง1ชิ้น มีชายข้างL/R2ชิ้น งานไฟเบอร์เกรดA  งานดิบไม่ทำสีชุดละ6500 งานทำสีพร้อมติดตั้ง16500 รับประกันสี2k1ปี                                                                                  ชุดแต่งรอบคันhundi sonata97_1ชุดแต่งรอบคันhundi sonata97_3ชุดแต่งรอบคันhundi sonata97_2