ชุดแต่งรอบคันbenz e190 มี4ชิ้น/ มีกันชนหน้า1ชิ้น/ มีกันชนหลัง1ชิ้น /มีชายข้างL/R2ชิ้น /งานไฟเบอร์ เกรดA งานดิบไม่ทำสีชุดละ8500 /สปอยเลอร์หลังไม่ทำสี3ชิิ้น3500/งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ22000 /สปอยเลอร์หลังพร้อมทำสี5500/รับประกันสี2k1ปี