ชุดแต่งรอบคันbmw e30 มี4ชิ้น มีกันชนหนัา1ชิ้น มีกันชนหลัง1ชิ้น มีชายข้างL/R2ชิ้น งานไหฟเบอร์ เกรดA งานดิบไม่ทำสีชุดละ7000 งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ16500 รับประกันสี2k1ปี                                                                                                                                                                                                                        image_1456222612530 image_1456222417356 image_1456222456572 image_1456222484176 image_1456222517560 image_1456222560273