ชุดแต่งรอบคันbmw e34 ac/มี4ชิ้น / มีskirtหน้า1ชิ้น / มีskirtหลัง1ชิ้น / มีskirtข้างL/R2ชิ้น / งานไฟเบอร์เกรดA / งานดิบไม่ทำสีชุดละ4500 / งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ9000 / รับประกันสี2k1ปี                                                                                                                                                                                                                                ชดแต่งรอบคันbmw e34_4 ชดแต่งรอบคันbmw e34_5 ชดแต่งรอบคันbmw e34_1 ชดแต่งรอบคันbmw e34_2 ชดแต่งรอบคันbmw e34_3