ชุดแต่งรอบคันcolorado2010 มี8ชิ้น มีskirtหน้า1ชิ้น มีskirtหลัง3ชิ้น มีskirtข้าง4ชิ้น งานไฟเบอรเกรดA งานดิบไม่ทำสีชุดละ5500 งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ9900รับประกันสี2k1ปี

ชุดแต่งรอบคัน chevrolet trailblazer_51ชุดแต่งรอบคัน chevrolet trailblazer_52ชุดแต่งรอบคัน chevrolet trailblazer_21ชุดแต่งรอบคัน chevrolet trailblazer_19ชุดแต่งรอบคัน chevrolet trailblazer_18