ชุดแต่งรอบคันcolorado 2012 มี4ชิ้น มีskirtหน้า1ชิ้น มีskirtsหลัง1ชิ้น มีฝากระโปร่งหน้า1บาน มีแก็บหลัง1ชิ้น งานไฟเบอร์เกรดA งานดิบไม่ทำสี skirtหน้า1500 skirtหลัง1500 ฝากระโปร่งหนัา7000 แก็บหลัง1500 งานทำสีพร้อมติดตั้ง 17500 รับประกันสี2k1ปี ชุดแต่งรอบคัน chevrolet trailblazer_11ชุดแต่งรอบคัน chevrolet trailblazer_12ชุดแต่งรอบคัน chevrolet trailblazer_13ชุดแต่งรอบคัน chevrolet trailblazer_14ชุดแต่งรอบคัน chevrolet trailblazer_15ชุดแต่งรอบคัน chevrolet trailblazer_16ชุดแต่งรอบคัน chevrolet trailblazer_57 - Copyชุดแต่งรอบคัน chevrolet trailblazer_57ชุดแต่งรอบคัน chevrolet trailblazer_58ชุดแต่งรอบคัน chevrolet trailblazer_59ชุดแต่งรอบคัน chevrolet trailblazer_60ชุดแต่งรอบคัน chevrolet trailblazer_24ชุดแต่งรอบคัน chevrolet trailblazer_26