ชุดแต่งรอบคันford fiesta มี10ชิ้น มีskirtหน้า1ชิ้น มีskirtหลัง1ชิ้น มีskirtข้างL/R2ชิ้น มีคิ้วล้อหน้า2ชิ้น มีคิ้วล้อหลัง4ชิ้น งานABSเกรดA งานดิบไม่ทำสีชุดละ8500 งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ14500 รับประกันสี2k1ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ชุดแต่งรอบคันford fiesta_18 ชุดแต่งรอบคันford fiesta_19 ชุดแต่งรอบคันford fiesta_20 ชุดแต่งรอบคันford fiesta_22