ชุดแต่งรอบคันhonda hrv ps /มี4ชิ้น /มีskirtหน้า1ชิ้น /มีskirtหลัง1ชิ้น/มีskirtข้างL/R2ชิ้น/งานABS เกรดA /งานดิบไม่ทำสีชุดละ7500 /งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ12500 /รับประกันสี2k1ปี                                                                                                                                                                                                                              image_1465911076383 image_1465911046514 image_1465526854636 image_1465526798360 image_1465911184360 image_1465911150300 image_1465911119443 image_1465911254362 image_1465526776045 image_1465526751968