ชุดแต่งรอบคันmitsubishi cedia v1/มี5ชิ้น/มีกันชนหน้า1ชิ้น/มีกันชนหลัง1ชิ้น/มีชายข้างL/R2ชิ้น/งานไฟเบอร์เกรดA/งานดิบไฟทำสีชุดละ7500/งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ17500/สปอยเลอร์หลังไม่ทำสีชุดละ2500/สปอยเลอร์หลังทำสี4500/รับประกันสี2k1ปี                                                                                                              image_1484358291459 image_1484358308034 image_1484360057032 image_1484358324594 image_1484360074482