ชุดแต่งรอบคันmitsubishi cedia มี4ชิ้น มีskirtหน้า1ชิ้น มีskirtหลัง1ชิ้น มีskirtข้างL/R2ชิ้น งานABSเกรดA งานดิบไม่ทำสีชุดละ4500 งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ9000 รับประกันสี2k1ปี                     ชุดแต่งรอบคันmitsubishi cedia_47ชุดแต่งรอบคันmitsubishi cedia_48ชุดแต่งรอบคันmitsubishi cedia_49ชุดแต่งรอบคันmitsubishi cedia_50