ชุดแต่งรอบคันvolvo 940 มี4ชิ้น มีskirtหน้า1ชิ้น มีskirtหลัง1ชิ้น มีskirtข้างL/R2ชิ้น งานไฟเบอร์ เกรดA งานดิบไม่ทำสีชุดละ4500 งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ8500 รับประกันสี2k1ปี ชุดแต่งรอบคันvolvo 940_1 ชุดแต่งรอบคันvolvo 940_2 ชุดแต่งรอบคันvolvo 940_3 ชุดแต่งรอบคันvolvo 940_4 ชุดแต่งรอบคันvolvo 940_5