ชุดแต่งรอบคันmbw e34 มี4ชิ้น มีกันชนหน้า1ชิ้น มีกันชนหลัง1ชิ้น มีชายข้างL/R2ชิ้น งานไฟเบอร์เกรดA งานดิบไม่ทำสีชุดละ7500งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ16500 รับประกันสี2k1ปี14837835561641483783560694image_1486449425807image_1486449442648    image_1486997623754image_1486997592616                                                                                                                                                                                                                                                   ชุดแต่งรอบคันbmw e34_06