ชุดแต่งรอบคันchevroelt zafria sport มี5ชิ้น/มีskirtหน้า1ชิ้น/มีskirtหลัง1ชิ้น/มีskirtข้างL/R2ชิ้น/งานไฟเบอร์เกรดA/มีสปอยเลอร์หลัง1ชิ้น/งานดิบไม่ทำสีชุดละ4500/สปอยเลอร์หลังไม่ทำสีตัวละ1500/งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ8500/สปอยเลอร์หลังทำสีต้วละ2500/รับประกันสี2k1ปี2017-06-04 02.07.462017-06-04 02.08.22image_14965167728132017-06-04 02.08.53