ชุดแต่งรอบคันchevroelt zafria vip /มี4ชิ้น/มีกันชนหน้า1ชิ้น/มีกันชนหลัง1ชิ้น/มีชายข้างL/R2ชิ้น/งานไฟเบอร์เกรดA/งานดิบไม่ทำสีชุดละ9500/งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ20000/รับประกันสี2k1ปี2017-06-04 01.42.132017-06-04 01.42.592017-06-04 01.41.08image_14965132878582017-06-04 01.40.41image_1496513252661