ชุดแต่งรอบคันcolorado2012 มี8ชิ้น มีskirtหน้าชิ้น มีskirtหลัง3ชิ้น มีกาบประตู4ชิ้น มีปลายท่อ1คู่ งานABSเกรดA งานดิบไม่ทำสีชุดละ8500 งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ14500 รับประกันส2k1ปี                                                                                                                                                                                                                                        ชุดแต่งรอบคัน chevrolet trailblazer_49ชุดแต่งรอบคัน chevrolet trailblazer_50ชุดแต่งรอบคัน chevrolet trailblazer_48ชุดแต่งรอบคัน chevrolet trailblazer_47ชุดแต่งรอบคัน chevrolet trailblazer_46ชุดแต่งรอบคัน chevrolet trailblazer_45