ชุดแต่งรอบคันcivic fd 2006-10 มี5ชิ้น มีกันชนหน้า1ชิ้น มีชายข้างL/R2ชิ้น มีskirtหลัง1ชิ้น งานพลาสติกงานนอก PP  งานดิบไม่ทำสีชุด18500 งานทำสีพร้อมสีติดตั้งชุดละ25000 สปอยเลอร์งานดิบไม่ทำสีตัวละ4500 งานทำสีสปอยเลอร์พร้อมติดตั้งตัวละ6500 รับประกันสี2k1ปี                                                                                                                                                                                                                                     ชุดแต่งรอบคันcivic fd 2006-10_05 - Copy ชุดแต่งรอบคันcivic fd 2006-10_06 - Copy ชุดแต่งรอบคันcivic fd 2006-10_11 - Copy ชุดแต่งรอบคันcivic fd 2006-10_12 - Copy ชุดแต่งรอบคันcivic fd 2006-10_13 - Copyชุดแต่งรอบคันcivic fd 2006-10_02 ชุดแต่งรอบคันcivic fd 2006-10_13 - Copy ชุดแต่งรอบคันcivic fd 2006-10_12 - Copy ชุดแต่งรอบคันcivic fd 2006-10_11 - Copy ชุดแต่งรอบคันcivic fd 2006-10_06 - Copy ชุดแต่งรอบคันcivic fd 2006-10_05 - Copy