ชุดแต่งรอบคันcivic fd 2006/10 มี4ชิ้น มีกันชนหน้า1ชิ้น มีกันชนหลัง1ชิ้น มีชายข้างL/R2ชิ้น งานไฟเบอร์เกรดA งานดิบไม่ทำสีชุดละ7500 งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ16500 รับประกันสี2k1ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ชุดแต่งรอบคันcivic2006 _17                                                                                                                                                          ชุดแต่งรอบคันcivic2006 _18ชุดแต่งรอบคันcivic2006 _19ชุดแต่งรอบคันcivic2006 _20ชุดแต่งรอบคันcivic2006 _21