ชุดแต่งรอบคันford fiesta มี4ชิ้น มีskirtหน้า1ชิ้น มีskirtหลัง1ชิ้น มีskirtข้างL/R2ชิ้น งานABSเกรดA งานิดบไม่ทำสีชุดละ4500 งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ9500รับประกันสี2k1ปีชุดแต่งรอบคันford fiesta_30ชุดแต่งรอบคันford fiesta_47ชุดแต่งรอบคันford fiesta_44ชุดแต่งรอบคันford fiesta_39 ชุดแต่งรอบคันford fiesta_44