ชุดแต่งรอบคันford fiesta มี4ชิ้น มีskrtหน้า1ชิ้น มีskirtหน้า1ชิ้น มีskirtข้างL/R2ชิ้น งานABSเกรดA งานดิบไม่ทำสีชุดละ6500 งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ11500รับประกันสี2k1ปีชุดแต่งรอบคันford fiesta_24 ชุดแต่งรอบคันford fiesta_25 ชุดแต่งรอบคันford fiesta_26 ชุดแต่งรอบคันford fiesta_27 ชุดแต่งรอบคันford fiesta_18