ชุดแต่งรอบคันford fiesta มี4ชิ้น มีกันชนหน้า1ชิ้น มีกันชนหลัง1ชิ้น มีชายข้างL/R2ชิ้น งานไฟเบอร์เกรดA งานดิบไม่ทำสีชุดละ12000 งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ22000 รับประกันสี2k 1ปี                                                                                                                                                        ชุดแต่งรอบคันford fiesta_59ชุดแต่งรอบคันford fiesta_60ชุดแต่งรอบคันford fiesta_61ชุดแต่งรอบคันford fiesta_62ชุดแต่งรอบคันford fiesta_58