ชุดแต่งรอบคันford fiesta มี4ชิ้น มีskirtหน้า1ชิ้น มีskirtหลัง1ชิ้น มีskirtข้างL/R2ชิ้น งานABSเกรดA งานดิบไม่ทำสีชุดละ45 00 งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ8500ับประกันสี2k1ปีชุดแต่งรอบคันford fiesta_38 ชุดแต่งรอบคันford fiesta_37 ชุดแต่งรอบคันford fiesta_36 ชุดแต่งรอบคันford fiesta_12 ชุดแต่งรอบคันford fiesta_33