ชุดแต่งรอบคันford focus 2010 มี4ชิ้น มีกันชนหน้า1ชิ้น มีกันชนหลัง1ชิ้น มีชายข้างL/R2ชิ้น งานไเบอร์เกรดA งานดิบไม่ทำสีชุดละ7500 งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ16500รับประกันสี2k1ปีชุดแต่งรอบคันford focus 2010_4ชุดแต่งรอบคันford focus 2010_5ชุดแต่งรอบคันford focus 2010_6ชุดแต่งรอบคันford focus 2010_8