ชุดแต่งรอบคันhonda accord 2003-06 wald มี4ชิ้น/มีskirtหน้า1ชิ้น/มีskirtหลัง1ชิ้น /มีskirtข้างL/R2ชิ้น / งานไฟเบอร์เกรดA /งานดิบไม่ทำสีชุดละ4500 /งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ9000 /รับประกันสี2k1ปี                                                                     ชุดแต่งรอบคันhonda accord 2003_17 ชุดแต่งรอบคันhonda accord 2003_18 ชุดแต่งรอบคันhonda accord 2003_19 ชุดแต่งรอบคันhonda accord 2003_20 ชุดแต่งรอบคันhonda accord 2003_21