ชุดแต่งรอบคันhonda accord g8 2008-12 k-brake มี4ชิ้น /มีกันชนหน้า1ชิ้น/มีกันชนหลัง1ชิ้น/ มีชายข้างL/R2ชิ้น/ งานไฟเบอร์เกรดA /งานดิบไม่ทำสีชุดละ12000/งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ25000 /รับประกันสี2า1ปี/ไม่รวมไฟชุดแต่งรอบคันhonda accord 2008-12_047 ชุดแต่งรอบคันhonda accord 2008-12_045 ชุดแต่งรอบคันhonda accord 2008-12_043 ชุดแต่งรอบคันhonda accord 2008-12_041 ชุดแต่งรอบคันhonda accord 2008-12_095 ชุดแต่งรอบคันhonda accord 2008-12_053 ชุดแต่งรอบคันhonda accord 2008-12_054 ชุดแต่งรอบคันhonda accord 2008-12_055