ชุดแต่งรอบคันhonda city 03 perfume/มี4ชิ้น/มีกันชนหน้า1ชิ้น/มีกันชนหลัง1ชิ้น/มีชายข้างL/R2ชิ้น/งานไฟเบอร์เกรดA/งานดิบไม่ทำสีชุดละ12000/งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ22000/รับประกันสี2k1ปี                                                                                                                          ชุดแต่งรอบคันhinda city zx_066 ชุดแต่งรอบคันhinda city zx_067 ชุดแต่งรอบคันhinda city zx_068 ชุดแต่งรอบคันhinda city zx_069 ชุดแต่งรอบคันhinda city zx_070