ชุดแต่งรอบคันhonda city 03 มี4ชิ้น/มีskirtหน้า1ชิ้น/มีskirtหลัง1ชิ้น/มีskirtข้างL/R2ชิ้น/งานไฟเบอร์เกรดA /งานดิบไม่ทำสีชุดละ5500/งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ9500/รับประกันสี2k1ปี                                                                                                                                                                                             ชุดแต่งรอบคันhinda city zx_040 ชุดแต่งรอบคันhinda city zx_045 ชุดแต่งรอบคันhinda city zx_044 ชุดแต่งรอบคันhinda city zx_043 ชุดแต่งรอบคันhinda city zx_042 ชุดแต่งรอบคันhinda city zx_041 ชุดแต่งรอบคันhinda city zx_039