ชุดแต่งรอบคันhonda city 2003 ing+1 มี4ชิ้น/มีกันชนหน้า1ชิ้น/1มีกันชนหลัง1ชิ้น/มีชายข้างL/R2ชิ้น/งานไฟเบอร์เกรดA/งานดิบไม่ทำสีชุดละ7000 /งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ16500/รับประกันสี2k1ปี                                                                                                                                                                                                                       image_1461753215874 image_1461753235743 image_1461753252533 image_1461753267644 image_1461753280533 image_1461753294642 image_1461753332263 image_1461753364588