ชุดแต่งรอบคันhonda city2009-12 มี4ชิ้น มีskirtหน้า1ชิ้น มีskirtหลัง1ชิ้น มีskirtข้างL/R2ชิ้น งานABSเกรดA งานดิบไม่ทำสีชุดละ5500 งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ9500 รับประกันสี2k1ปี                                                                                                                                                                                                                                       ชุดแต่งรอบคันcity2009-12_07ชุดแต่งรอบคันcity2009-12_05ชุดแต่งรอบคันcity2009-12_08ชุดแต่งรอบคันcity2009-12_09ชุดแต่งรอบคันcity2009-12_10ชุดแต่งรอบคันcity2009-12_11