ชุดแต่งรอบคันhonda city 2020 drive 68 มีชุด4ชิ้น/มีสเกิร์ตหน้า1ชิ้น/มีสเกิร์หลัง1ชิ้น/มีสเกิร์ตข้างL/R2ชิ้น/งานพลาสติกABS/งานพร้อมทำสีติดตั้งชุดละ14500/ไม่รวมสปอยเลอร์หลัง/ ชุด5ชิ้นมีสเกิร์ตหน้า1ชิ้น/มีสเกิร์ตหลัง1ชิ้น/มีสเกิร์ตข้างL/R2ชิ้น/มีสปอยเลอร์หลัง1ชิ้น/งานพร้อมทำสี16500 รับประกันสี2k1ปี