ชุดแต่งรอบคันnonda city96 ing+1 มี4ชิ้น/มีกันชนหน้า1ชิ้น/มีกันชนหลัง1ชิ้น/มีชายข้างL/R2ชิ้น/งานไฟเบอร์เกรดๅA/งานดิบไม่ทำสีชุดละ7000/งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ16500/รับประกันสี2k1ปี               ชุดแต่งรอบคันcity-z_41 ชุดแต่งรอบคันcity-z_42 ชุดแต่งรอบคันcity-z_43 ชุดแต่งรอบคันcity-z_44