ชุดแต่งรอบคันcity-z มี4ชิ้น มีกันชนหน้า1ชิ้น มีกันชนหลัง1ชิ้น มีชายข้างL/R2ชิ้น งานไฟเบอร์เกรดA งานดิบไม่ทำสีชุดละ9500 งานทำสีพร้อมติดตั้ง19500 รับประกันสี2k1ปี                                                                                        ชุดแต่งรอบคันcity-z_15ชุดแต่งรอบคันcity-z_14ชุดแต่งรอบคันcity-z_13ชุดแต่งรอบคันcity-z_16ชุดแต่งรอบคันcity-z_17ชุดแต่งรอบคันcity-z_18ชุดแต่งรอบคันcity-z_20ชุดแต่งรอบคันcity-z_21ชุดแต่งรอบคันcity-z_23ชุดแต่งรอบคันcity-z_25ชุดแต่งรอบคันcity-z_26ชุดแต่งรอบคันcity-z_11ชุดแต่งรอบคันcity-z_12