ชุดแต่งรอบคันcity-z มี4ชิ้น มีกันชนหน้า1ชิ้น มีกันชนหลัง1ชิ้น มีชายข้างL/R2ชิ้น งานไฟเบอร์A งานดิบไม่ทำสีชุดละ7500 งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ16500รับประกันสี2k1ปี                                                                                     ชุดแต่งรอบคันcity-z_45ชุดแต่งรอบคันcity-z_46ชุดแต่งรอบคันcity-z_47