ชุดแต่งรอบคันhonda civic 2012 modulo มี4ชิ้น มีskirt1หน้า1ชิ้น มีskirtหลัง1ชิ้น มีskirtข้างL/R2ชิ้น งานABS เกดร A งานดิบไม่ทำสีชุดละ4000  งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ8500 รับประกันสี2k1ปี                                                                   ชุดแต่งรอบคันhonda civic 2012_099 ชุดแต่งรอบคันhonda civic 2012_100 ชุดแต่งรอบคันhonda civic 2012_101 ชุดแต่งรอบคันhonda civic 2012_102 ชุดแต่งรอบคันhonda civic 2012_103 ชุดแต่งรอบคันhonda civic 2012_104 ชุดแต่งรอบคันhonda civic 2012_105