ชุดแต่งรอบคันhonda civic 90 มี6ชิ้น มีกันชนหน้า1ชิ้น มีกันชนหลัง1ชิ้น มีชายข้างL/R4ชิ้น งานไฟเบอร์เกรดA งานดิบไม่ทำสีชุดละ 6000 งานทำสีพร้อมติดต้้งชุดละ15500รับประกันสี2k1ปี ชุดแต่งรอบคันhonda civic 90_1ชุดแต่งรอบคันhonda civic 90_2ชุดแต่งรอบคันhonda civic 90_3ชุดแต่งรอบคันhonda civic 90_4ชุดแต่งรอบคันhonda civic 90_5ชุดแต่งรอบคันhonda civic 90_6ชุดแต่งรอบคันhonda civic 90_7