ชุดแต่งรอบคันhonda civic 96 webber มี6ชิ้น มีกันชนหน้า1ชิ้น มีกันชนหลัง1ชิ้น มีชายข้างL/R4ชิ้น  งานดิบไม่ทำสีชุดละ7500  งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ17500 รับประกันสี2k1ปี                                                                                                                                                                                                                                                            ชุดแต่งรอบคันcivic96_27 ชุดแต่งรอบคันcivic96_28 ชุดแต่งรอบคันcivic96_29 ชุดแต่งรอบคันcivic96_30 ชุดแต่งรอบคันcivic96_31 ชุดแต่งรอบคันcivic96_32 ชุดแต่งรอบคันcivic96_33