ชุดแต่งรอบคันhonda jazz2003-06 ing+1 มี4ชิ้น/มีกันชนหน้า1ชิ้น/มีกันชนหลัง1ชิ้น/มีชายข้างL/R2ชิ้น/งานไฟเบอร์เกรดA/งานดิบไม่ทำสีชุดละ7000/งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ16500/รับประกันสี2k1ปี                                                                                                                                                                                                              ชุดแต่งรอบคันhonda jazz_7 ชุดแต่งรอบคันhonda jazz_8 ชุดแต่งรอบคันhonda jazz_6 ชุดแต่งรอบคันhonda jazz_5 ชุดแต่งรอบคันhonda jazz_4 ชุดแต่งรอบคันhonda jazz_3 ชุดแต่งรอบคันhonda jazz_2 ชุดแต่งรอบคันhonda jazz_1