ชุดแต่งรอบคันhonda jazz 2003  wald มี4ชิ้น/มีskirtหน้า1ชิ้น/มีskirtหลัง1ชิ้น/มีskirtข้าง2ชิ้น/งานไฟเบอร์เกรดA/งานดิบไม่ทำสีชุดละ4000/งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ8500/รับประกันสี2k1ปีชุดแต่งรอบคันhonda jazz2006_48