ชุดแต่งรอบคันhonda jazz 2008 มีกันชนหน้า1ชิ้น มีกันชนหลัง1ชิ้น มีชายข้างL/R2ชิ้น งานABS เกรดA งานดิบไม่ทำสี12000 งานทำสีพร้อมติดต้ังชุดละ22000 รับประกันสี2k1ปี DSC02797ชุดแต่งรอบคันhonda jazz 2008_01ชุดแต่งรอบคันhonda jazz 2008_02ชุดแต่งรอบคันhonda jazz 2008_05ชุดแต่งรอบคันhonda jazz 2008_06ชุดแต่งรอบคันhonda jazz 2008_09ชุดแต่งรอบคันhonda jazz 2008_10ชุดแต่งรอบคันhonda jazz 2008_11ชุดแต่งรอบคันhonda jazz 2008_12