ชุดแต่งรอบคันhonda jazz2008 มี4ชิ้น มีskirtหน้า1ชิ้น มีskirtหลัง1ชิ้น มีskirtข้างL/R2ชิ้น งานABS เกรดA  งานดิบไม่ทำสีชุดละ4000  งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ8500  รับประกันสี2k1ปี  ชุดแต่งรอบคันhonda jazz2008_11 - Copy - Copyชุดแต่งรอบคันhonda jazz2008_12 - Copy - Copyชุดแต่งรอบคันhonda jazz2008_13 - Copy - Copyชุดแต่งรอบคันhonda jazz2008_14 - Copy - Copyชุดแต่งรอบคันhonda jazz2008_15 - Copy - Copyชุดแต่งรอบคันhonda jazz2008_16