ชุดแต่งรอบคันhonda jazz 2012 มี4ชิ้น/มีskirtหน้า1ชิ้น/มีskirtหลัง1ชิ้น/มีskirtข้างL/R2ชิ้น/งานไฟเบอร์เกรดA/งานดิบไม่ทำสีชุดละ5500/งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ9500/รับประกันสี2k1ปี

ชุดแต่งรอบคันhonda jazz 2012_09 ชุดแต่งรอบคันhonda jazz 2012_10 ชุดแต่งรอบคันhonda jazz 2012_11 ชุดแต่งรอบคันhonda jazz 2012_12 ชุดแต่งรอบคันhonda jazz 2012_13 ชุดแต่งรอบคันhonda jazz 2012_14 ชุดแต่งรอบคันhonda jazz 2012_15