ชุดแต่งรอบคันhonda jazz 2014 /มี4ชิ้น /มีskirtหน้า1ชิ้น /มีskirtหลัง1ชิ้น /มีskirtข้างL/R2ชิ้น /งานABSเกรดA /งานดิบไม่ทำสีชุดละ4500 /งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ8500 /รับประกันสี2k1ปี                                                                                                                                                                                                                                      7Z8A8819[1] 7Z8A8639[1] 7Z8A8866[1] 1408599086[1] 14085990862[1] 7Z8A8506[1]