ชุดแต่งรอบคันhonda prelude ing+1 มี4ชิ้น มีกันชนหน้า1ชิ้น มีกันชนหลัง1ชิ้น มีชายข้างL/R2ชิ้น งานไฟเบอร์ เกรดA  งานดิบไม่ทำสีชุดละ7500  งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ16500 รับประกันสี2k1ปี                                      ชุดแต่งรอบคันhonda prelude_14 ชุดแต่งรอบคันhonda prelude_15 ชุดแต่งรอบคันhonda prelude_13 ชุดแต่งรอบคันhonda prelude_12 ชุดแต่งรอบคันhonda prelude_11