ชุดแต่งรอบคันd-max มี8ชิ้น มีskirtหน้า1ชิ้น มีskirtหลัง3ชิ้น มีskirtข้างL/R 4ชิ้น งานไฟเบอร์เกรดA งานดิบไม่ทำสีชุดละ5500 งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ14500 รับประกันสี2k1ปี                                                                           ชุดแต่งรอบคันisuzui_1ชุดแต่งรอบคันisuzui_2ชุดแต่งรอบคันisuzui_3ชุดแต่งรอบคันisuzui_5ชุดแต่งรอบคันisuzui_6ชุดแต่งรอบคันisuzui_7