ชุดแต่งรอบคันmadza2 2015 rbs มี4ชิ้น/มีskirtหน้า1ชิ้น/มีskirtหลัง1ชิ้น/มีskirtข้างL/R2ชิ้น/งานABSเกรดA/งานดิบไม่ทำสีชุดละ7500/งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ11500/รับประกันสี2k1ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ชุดแต่งรอบคันmadza2 2015_16                                                                                                                                                                                                                         ชุดแต่งรอบคันmadza2 2015_17 ชุดแต่งรอบคันmadza2 2015_18 ชุดแต่งรอบคันmadza2 2015_19 ชุดแต่งรอบคันmadza2 2015_20 ชุดแต่งรอบคันmadza2 2015_21 ชุดแต่งรอบคันmadza2 2015_22