ชุดแต่งรอบคันmazda2 DUCKS GARDEN มีกันชนหน้า1ชิ้น มีกันชนหลัง1ชิ้น มีชายข้างL/R2ชิ้น งานไฟเบอร์ เกรดA งานดิบไม่ทำสีชุดละ15000 งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ22000 รับประกันสี2k1ปีspd_20110607120058_b[1] spd_20110607120114_b[1] ชุดแต่งรอบคันnazda2 _15 ชุดแต่งรอบคันmazda2_7_1