ชุดแต่งรอบคันmg5 2021 driver68/มี5ชิ้น/มีสเกิร์ตหน้า1ชิ้น/มีสเกิร์ตข้างL/R2ชิ้น/มีสเกิร์ตหลัง1ชิ้น/มีสปอยเลอร์หลัง1ชิ้น/งานพลาสติกABS/งานพร้อมทำสีติดตั้งชุดละ15500/มีชุด4ชิ้น/มีสเกิร์ตหน้า1ชิ้น/มีสเกิร์ตข้างL/R2ชิ้น/มีสเกิร์ตหลัง1ชิ้น/งานพลาสติกABS/งานพร้อมทำสีติดตั้งชุดละ13500/รับประกันสี2K1ปี