ชุดแต่งรอบคันmitsubihi ex advan มี4ชิ้น / มีกันชนหน้า1ชิ้น / มีกันชนหลัง1ชิ้น /มีชายข้างL/R2ชิ้น/ งานไฟเบอร์เกรดA / งานดิบไม่ทำสีชุดละ9500 / งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ19000 / รับประกันสี2k1ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    EX - Copy EX (2) - Copy ชุดแต่งรอบคันmitsubishi ex_1 ชุดแต่งรอบคันmitsubishi ex_2 ชุดแต่งรอบคันmitsubishi ex_3 ชุดแต่งรอบคันmitsubishi ex_4 ชุดแต่งรอบคันmitsubishi ex_5 ชุดแต่งรอบคันmitsubishi ex_6