ชุดแต่งรอบคันmitsubishi Attage  ห้าง มี4ชิ้น/มีskirtหน้า1ชิ้น/มีskirtหลัง1ชิ้น/มีskirtข้างL/R2ชิ้น/งานABSเกรดA/งานดิบไม่ทำสีชุดละ4500/งานทำสีพร้อมติดตั้งชดละ8500/รับประกันสี2k1ปี

att-e1[1] - Copy att-e2[1] - Copy att-e3[1] - Copy att-e4[1] - Copy attrage-ralli-art-wut-01[1] attrage-ralli-art-wut-03[1] - Copy attrage-ralli-art-wut-04[1] - Copy attrage-ralli-art-wut-04[1] attrage-ralli-art-wut-05[1] - Copy attrage-ralli-art-wut-06[1] - Copy attrage-ralli-art-wut-07[1] - Copy attrage-ralli-art-wut-08[1] - Copy