ชุดแต่งรอบคันmitsubishi Attage ztec มี4ชิ้น/มีskirtหน้า1ชิ้น/มีskirtหลัง1ชิ้น/มีskirtข้างL/R2ชิ้น/งานABSเกรดA /งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ10500/รับประกันสี2k1ปีชุดแต่งรอบคันmitsubishi attrrage_06 - Copy (2) ชุดแต่งรอบคันmitsubishi attrrage_07 - Copy (2) ชุดแต่งรอบคันmitsubishi attrrage_08 - Copy (2) ชุดแต่งรอบคันmitsubishi attrrage_09 - Copy - Copy ชุดแต่งรอบคันmitsubishi attrrage_10 - Copy ชุดแต่งรอบคันmitsubishi attrrage_14 - Copy ชุดแต่งรอบคันmitsubishi attrrage_14 ชุดแต่งรอบคันmitsubishi attrrage_15 ชุดแต่งรอบคันmitsubishi attrrage_16 ชุดแต่งรอบคันmitsubishi attrrage_17